پیکره بندی

اطلاعات کلی

VpsX-GM-4-Germany

تنظیمات قابل پبکربندی

سرویس‌های قابل انتخاب

20 GB of FTP space to store data backup

رایگان!

وب سایت شما آدرس IP اختصاصی خود را خواهد داشت و باعث می شود وب سایت شما در بین افراد متمایز شود و برای بهبود سئو ضروری است. این یک ویژگی اختیاری است.

$24.00 $ Annually

  ادامه